Uthman bin 'Affan عثمان بن عفان RA Khatam alQuran Dalam Satu Rakaat Solat Witir

Uthman bin 'Affan عثمان بن عفان RA, apabila selesai menunaikan solat 'Isyak (dan rawatibnya), beliau akan menunaikan solat Witir satu rakaat, beliau membaca di dalamnya seluruh alQuran (khatam alQuran dalam satu rakaat Witir tersebut)."

Riwayat ini ada di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, Sunan Sa'ied bin Mansur, Tarikh alMadinah Ibn Syabbah, alZuhd Ibn alMubarak, Musannaf 'Abd alRazzaq, alTabaqaat alKubra Ibn Sa'ad dan banyak lagi.

Kata Na-ilah binti Furafisah alKalbiyyah نائلة بنت فرافصة الكلبية (isteri 'Uthman bin 'Affan RA):

إن تقتلوه، أو تدعوه، فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن

Maksudnya: "Jika kamu semua membunuhnya atau membiarkannya (melepaskannya), sesungguhnya dia seorg yang sering menghidupkan malam hari (dengan beribadat), dalam satu rakaat Witirnya dia menghimpunkan alQuran keseluruhannya (mengkhatamkan alQuran dlm satu rakaat Solat Witir)."

alSyeikh Masyhur bin Hasan Ali Salman berkata:

"Athar ini Sahih dengan himpunan jalan-jalannya..." (lihat alMuwafaqat bersama Tahkik dr alSyeikh Masyhur bin Hasan Ali Salman)

 
 
 

Cetak  
Wallahu a'lam