Negara yang Adil

Mutiara Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah:

"Sesungguhnya ALLAH akan menolong negara yang adil sekalipun ia negara orang kafir. Manakala ALLAH tidak menolong negara yang zalim sekalipun ia negara orang beriman."

Snap 2019 12 18 at 20.29.03


Cetak  
Wallahu a'lam