Jangan kamu biarkan rezeki pada fahaman mu hanya bersifat material

Jangan kamu biarkan rezeki pada fahaman mu hanya bersifat material. Bahkan ketenangan jiwa, kecerdasan akal fikiran dan kesihatan tubuh badan adalah lebih berharga, kerana tanpanya harta tidak memiliki makna. - olahan semula dr alSyeikh Muhammad Hasan -


Cetak  
Wallahu a'lam