Panduan Umum Untuk Belajar Akidah Dan Tauhid

Panduan umum untuk yang berhasrat menuntut ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika anda berniat hendak mempelajari akidah dan tauhid, carilah pengajian akidah dan tauhid yang dapat membantu anda merasai kebesaran Allah, kedekatan dengan-Nya, merasai amat-amat memerlukannya.

Jangan cari pengajian yang memperkenalkan anda siapa golongan Asya'irah dan ciri-cirinya, muktazilah dan ciri-cirinya, murjiah dan ciri-cirinya, khawarij dan ciri-cirinya dan lain-lain.

Anda tidak akan dapat akidah dan tauhid dalam kelas seperti ini, kerana ia adalah subjek "Firaq" (firqah-firqah atau perpecahan-perpecahan dalam kalangan umat Islam) bukan subjek akidah dan tauhid tulen.

Hasilnya akan berlaku kepada anda apa yg berlaku kepad asebahagian orang yang terkeliru antara subjek firaq yang disangkanya subjek asas akidah. Lalu kuliah mereka melahirkan orang yang nafsunya tertumbu kepada meng"kelas"kan umat Islam ke dalam firqah-firqah yang menyeleweng. Orang itu dari firqah sekian-sekian, orang ini dari firqah sekian-sekian.


Cetak  
Wallahu a'lam