Fikirkan keuntungan akhirat

al-Imam al-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam alNubalaa' 5/342 menyatakan: 
 
"Dahulunya alZuhri berpuasa 'Asyuraa' ketika bermusafir. Lalu ditanya kepada beliau: "mengapa anda berpuasa 'Asyuraa' dalam bermusafir, sedangkan anda tidak berpuasa jika bermusafir dalam bulan Ramadhan? 
 
Jawab alZuhri: "Sesungguhnya tidak berpuasa Ramadhan kerana bermusafir, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Sedangkan puasa 'Asyuraa' tidak boleh diganti dan ia akan terlepas."
 

Cetak  
Wallahu a'lam