Islam Menyeru Kepada Keseimbangan Antara Hak dan Tanggungjawab

Kata Dr Yusuf alQaradhawi:

"Islam memberi perhatian kepada hak-hak manusia dengan pemerhatian yang jelas, dalam bentuk yang kukuh dan jelas melalui usul-usul dan sumber-sumber rujukannya. Yang membezakan Islam dengan pemikiran Barat iaitulah Islam meletakkan keseimbangan antara Hak-hak (الحقوق) dan Kewajipan-kewajipan (الواجبات). Seorang insan di sisi tamadun barat sentiasa menuntut apa yang mesti diperolehinya (hak-haknya), akan tetapi mereka tidak mempedulikan apa yang mesti mereka lakukan (kewajipan-kewajipan mereka). Sedangkan seseorang insan di sisi Islam, sentiasa ditekankan tentang kewajipannya terlebih dahulu. Maka seorang insan pada nilaian Barat adalah seorang yang (asyik) menuntut dan meminta (hak yang mesti diterimanya). Manakala pada nilaian Islam, seorang insan adalah seorang yang dituntut (melaksanakan kewajipan) dan yang akan dipertanggungjawabkan."


Cetak  
Wallahu a'lam