Kamu seorang yang jahat, tetapi masih perasan baik

Tazkirah Jumlah paparan: 252

Kata alFudhail bin 'Iyadh RH:

"Kesian sungguh, kamu berbuat jahat tetapi kamu menyangka berbuat baik. Kamu jahil tetapi menyangka diri seorang alim. Kamu bakhil tetapi menyangka dermawan. Kamu bodoh tapi menyangka berakal. Ajal kamu hampir, sedangkan angan-anganmu masih panjang.

Kata alZahabi RH memberi komen:

"Demi Allah benar kata beliau (alQadhi 'Iyadh) ini. Kamu seorang yang zalim tetapi kami merasakan kamu yang dizalimi. Kamu memakan yang haram, tetapi menyangka wara'. Kamu seorang yang fasiq, tetapi menyangka adil. Kamu seorang yang menuntut ilmu kerana dunia, tetapi masih menyangka kerana Allah." (Siyar A'lam alNubalaa' 8/440)

Cetak
Wallahu a'lam