Manusia itu telah mati cita-cita besar mereka

Ketika al-Imam Ibn Jarir alTabari bertekad untuk menulis tafsirnya, beliau berkata kepada anak murid dan sahabatnya: "Bersediakah kamu semua bersamaku menafsirkan alQuran?"

Mereka bertanya: "Dijangkakan berapa halaman hendak disiapkan?"

Jawab al-Imam alTabari: "Sebanyak 30,000 halaman."

Mereka merasakan perkara itu mustahil, lalu berkata: "Kita semua akan mati sebelum mampu menyiapkannya."

Lalu al-Imam alTabari bersendirian menulis tafsirnya dalam bentuk ringkasan sebanyak 3,000 halaman selama tujuh tahun.

Ketika al-Imam Ibn Jarir alTabari bertekad untuk menulis kitab Tarikh (sejarah) manusia, bermula dari Nabi Adam AS sehingga zamannya, sekitar 30,000 halaman. Sekali lagi beliau meminta anak murid dan sahabatnya membantu.

Namun mereka semua memberi jawapan yang sama: "Kita semua akan mati sebelum berjaya menyiapkannya." Kata al-Imam alTabari:

"inna lillahi wa inna ilaihi raju'un, manusia itu telah mati cita-cita besar mereka."

Lalu beliau meneruskan hasratnya bersendirian dalam bentuk ringkasan, lahirlah kitab sejarah beliau yang masyhur Tarikh alTabari sebanyak 3,000 halaman.


Cetak  
Wallahu a'lam