Kedudukan Sebahagian Perkara Yang Didakwa Membatalkan Puasa

Kata Dr Yusuf alQaradhawi:

"Realitinya kebanyakan apa-apa yang diperkatakan dalam permasalahan ini (perkara-perkara yang membatalkan puasa) adalah termasuk dalam perkara yang tiada bukti dari ayat alQuran yang Muhkam, tiada juga dari Sunnah yang Sahih, tiada juga dari Ijma'. Sebaliknya ia hanyalah ijtihad-ijtihad yang boleh diambil dan ditinggalkan sebahagiannya, atau pandangan-pandangan manusia (ulama) yang wajib dirujuk atau dikembalikan kepada nas-nas asal dan kaedah-kaedah mar'iyyah dan maqasid alKulliyyah." (Fiqh alSiyam: 72)


Cetak  
Wallahu a'lam