SDI 0409: Amalan Jaga Rumah Dari Pencuri?

Jawapan: 


Cetak  
Wallahu a'lam