Tidak wajib bertajwid ketika membaca doa iftitah


Cetak  
Wallahu a'lam