Ulama sepakat mohon perlindungan dari empat perkara dibaca di hujung solat sebelum memberi salam


Cetak  
Wallahu a'lam