Pesanan Berbuat Baik Kepada Anak Perempuan

Kata Ibn Muflih RH:

"Hendaklah bersabar (menjaga) anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Tidak melebihkan anak lelaki berbanding anak perempuan tanpa sebab yang diizinkan syara'. Berkaitan hal ini terdapat hadis yang banyak di dalam kitab sahih dan selainnya."

alAdab alSyar'iyyah 1/480


Cetak  
Wallahu a'lam