Berbual tentang ilmu

Kata Abu Daud RH:

"Aku telah bertemu dengan 200 orang ulama. Tidak pernah aku lihat seorangpun seumpama Ahmad bin Hambal. Beliau tidak akan turut berbual dalam perkara yang orang ramai bualkan. Namun apabila dibualkan perkara ilmu. Beliau akan mula berbicara."

Manaqib alImam Ahmad oleh Ibn alJauzi 1/184

 
 
 

Cetak  
Wallahu a'lam