Akidah Yang Disepakati Oleh Semua Umat Islam (2)

baca dahulu:

Akidah Yang Disepakati Sesama Umat Islam (1)

Beriman Kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk yang dicipta dari cahaya, para hamba yang dimuliakan. Mereka tidak menderhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebaliknya akan melakukan setiap apa yang diperintahkan. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah, malam dan siang tanpa henti. Mereka tidak makan dan tidak minum, tidak bernikah. Mereka diamanahkan untuk melaksanakan kerja-kerja yang mulia.

            Mereka tidak dapat dilihat dalam rupa sebenar oleh keumuman manusia. Mereka bertebaran di langit dan di bumi. Tiada yang mengetahui hakikat dan bilangan sebenar mereka melainkan Allah yang maha agung lagi maha mulia.

            Di antara para malaikat itu, ialah Hamalah ‘Arsy al-Rahman (para malaikat pemikul ‘Arasy tuhan yang maha pemurah), malaikat penjaga syurga dan neraka. Demikian juga malaikat yang menjaga manusia dan malaikat lainnya yang mencatit amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia.

            Di antara para malaikat itu juga terdapat Israfil yang diamanahkan untuk meniup sangkakala. Mikal (Mikail) yang diamanahkan untuk menurunkan hujan. Malak al-Maut (ملك الموت) yang diamanahkan mencabut nyawa. Terdapat juga para malaikat yang diamanahkan memohon istighfar untuk orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Allah telah menyebut tentang para malaikat di banyak tempat di dalam kitab-Nya yang mulia.

            Malaikat dicipta dalam bentuk yang amat besar. Di kalangan malaikat itu terdapat malaikat yang memiliki dua sayap, terdapat juga yang memiliki tiga sayap dan empat sayap. Bahkan terdapat malaikat yang memiliki sayap yang lebih banyak lagi.

            Malaikat yang paling utama dan paling besar ialah Jibril AS yang memiliki 600 sayap. Allah mengamanahkan kepadanya untuk menurunkan wahyu kepada hamba-Nya Muhammad SAW.

            Malaikat termasuk dalam alam ghaib. Beriman kepadanya termasuk dalam rukun imam. Beriman kepada para malaikat akan menambahkan iman kepada Allah, menambahkan kesedaran akan keagungan-Nya, menambahkan rasa cinta kepada-Nya, menambah rasa cinta untuk berteduh kepada-Nya, menambah rasa gerun terhadap-Nya, menambah rasa tenang apabila berlindung dengan-Nya semata-mata yang tiada ada sekutu bersama-Nya. Sesiapa yang mengingkari kewujudan malaikat, sesungguhnya dia telah terkeluar dari daerah iman.

Keberadaan Jin

Jin adalah kumpulan makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepada-Nya. Para nabi dan rasul menyeru mereka agar beribadah kepada Allah sama sepertimana seruan kepada anak Adam. Di kalangan jin itu ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Di kalangan mereka juga ada jin yang saleh ada juga syaitan. Allah mencipta mereka dari lidah api yang menjulang-julang.

            Mereka memiliki beberapa sifat persamaan dan banyak sifat yang berbeza dengan manusia. Mereka berupa satu alam lain dari alam manusia. Mereka tidak dapat dilihat dalam bentuk asal rupa mereka oleh manusia.

            Beriman akan kewujudan mereka termasuk di dalam beriman kepada perkara-perkara ghaib. Beriman kepada kewujudan jin menambahkan pengagungan kepada Allah dan mendorong untuk menambahkan pengibadatan dan usaha untuk dekat kepada-Nya.

-----------------------

sambungan: 

Akidah Yang Disepakati Oleh Semua Umat Islam (3)


Cetak  
Wallahu a'lam