Ada sudut benar perkataan "Membaca tanpa ada guru, belajar dengan syaitan"


Cetak  
Wallahu a'lam