Kita pasti akan jatuh ke dalam lubang kubur...

 
"Kita mungkin sahaja selamat dari terjatuh ke dalam mana-mana lubang MELAINKAN lubang kubur. Seorang yang berakal pasti akan membuat persiapan untuk hari jatuhnya dia ke dalam lubang kuburnya. Sesungguhnya ketika itu, semua kita akan menyesal dari setiap langkah yang telah ditempuhnya, melainkan langkah yang disusun untuk mencari redha Allah SWT."

Cetak  
Wallahu a'lam