Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW

Kata Imam alNawawi RH:
 
"Sesungguhnya mesti bagi setiap seorang untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, dan mengikuti perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda dalam hukum-hakam, adab-adab dan seluruh ajaran Islam. Demikian berpegang dalam memastikan perkara itu berdasarkan apa-apa yang Sahih dan menjauhi apa-apa yang Dhoief. Jangan terpedaya dengan mereka yang menyalahi sunnah-sunnah yang sahih dan jangan bertaqlid kepada mereka yang bersandarkan kepada hadis-hadis yang dhoief. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:
 
وما ءاتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
 
Maksudnya: "Apa-apa yang dibawakan oleh Rasul untuk kamu semua maka ambillah ia, manakala apa-apa yang ditegahnya maka jauhilah ia." (alHasyr: 7) FirmanNya lagi:
 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم
 
Maksudnya: "Katakan, jika kamu semua cintakan Allah, maka ikutilah Rasulullah. Nanti Allah akan mencintai kamu semua dan mengampunkan dosa-dosa kamu semua." (alAhzab: 21)
 
Ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya berupa dorongan untuk mengikut baginda SAW, dan melarang dari mereka-reka dan mengada-adakan (sesuatu yang baharu). Allah SWT telah mengarahkan kita semua ketika berselisih paham agar kembali merujuk kepada Allah dan Rasul iaitulah kepada alKitab dan alSunnah. Semua ini di dalam sunnah yang telah sahih. Adapun yang tidak sahih, bagaimana ia boleh menjadi sunnah? Dan bagaimana ia boleh dihukum atas Rasulullah telah berkata atau berbuat tanpa ada bukti ke arah itu? Jangan kamu terpedaya dengan ramainya mereka yang bermudah-mudah dalam beramal dan berhujjah dalam hukum-hakam dengan hadis-hadis yang dhoief sekalipun mereka itu para penulis dan para imam dalam fiqh dan selainnya..." (Khulasah alAhkam 59-60)
 

Cetak  
Wallahu a'lam