Tangisan Dan Rendah Diri al-Imam al-Qaradhawi

Monday, August 10, 2009

 

 

"Saudara-saudara sekelian, aku ingin nyatakan bahawa, pujian-pujian ini dan sanjungan-sanjungan yang aku dengar (diberikan kepadaku) tidak akan memperdaya ku, dan tidak akan menipuku akan hakikat diri aku yang sebenarnya. Demi Allah aku mengetahui tentang hakikat diri ku sebenarnya, yang lemah, yang lalai dan cuai. Ibn ‘Atoilah al-Sakandari di dalam kitab Hikamnya berkata:

الناس يمدحونك, لما يظنونه فيك, فكن أنت ذما لنفسك لما تستيقنه منها, العاقل لا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس

“Manusia memuji engkau, terhadap apa yang mereka sangka sesuatu perkara terpuji yang ada pada engkau. Maka jadilah engkau seorang yang menghina diri sendiri, dengan apa yang engkau yakini apa yang ada pada dirimu. Seorang yang berakal sepatutnya tidak meninggalkan (melupakan) suatu yang pasti terhadap dirinya berdasarkan pengetahuannya tentang dirinya sendiri, kerana sangkaan orang lain terhadap dirinya.”

Sangkaan orang ramai tidak akan memperdaya ku, terhadap hakikat diri aku yang aku kenali, demi Allah. Aku juga mengetahu Allah telah menutup (keaibanku) dengan tutupan yang indah, kerana termasuk kurniaan Allah kepada kita, sepertimana yang dinyatakan oleh Abu al-‘Atahiyah (أبو العتاهية):

أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح, فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح

“Allah telah berlaku baik kepada kita, dengan menjadikan kesalahan-kesalahan kita itu tidak berbau, jika yang tertutup itu berbau, ia satu keaiban.”

Allah tidak menjadikan kesalahan dosa itu berbau, sehingga boleh dihidu oleh orang ramai, sebagai menutup keaiban kita, maka Allah telah menutup (keaiban kita) dengan tutupan yang indah, dan aku berharap Allah akan menutup keaiban kita diakhirat, sepertimana Dia telah menutup keaiban kita di dunia.

Sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan ini (yang diberikan kepadaku), pujian-pujian dan anuberah-anugerah , aku bimbang wahai saudara-saudara ku, dia akan menghilangkan pahala ku. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya:

ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم

Maksudnya: “Tidak ada kumpulan yang berperang di jalan Allah, kemudian mereka memperolehi al-Ghanimah (harta rampasan perang) di dalam peperangan itu, bererti pahala mereka di akhirat telah disegerakan 2/3nya di dunia, dan tinggallah untuk mereka 1/3 (pahala di akhirat), jika mereka tidak memperolehi harta rampasan perang, pahala (jihad) mereka sempurna diberikan di akhirat.”

Maka aku bimbang wahai saudara-saudara ku, pujian-pujian ini (yang diberikan kepada ku), sanjungan-sanjungan dan ungkapan-ungkapan para sahabat dan pelajar-pelajar ku menghilangkan 2/3 pahala ku, ini (pujian dan sanjungan ini) merupakan ghanimah bagi seorang alim, orang ramai memuji dan memuliakannya, ia merupakan anugerah dan ghanimah kepadanya, ia menghilangkan 2/3 pahala. Maka jika kemuliaan-kemuliaan ini menghilangkan 2/3 daripada pahala ku, maka sesungguhnya aku telah rugi!, apatah lagi jika baki 1/3 yang tinggal itu ada pula kekurangan dan cacat-cela! Maka apakah yang tinggal utk seseorang itu?

Seminar ini adalah untuk para pelajar dan para sahabat. Saudara-saudara menyebut: “al-Imam al-Qaradhawi”, aku demi Allah bukan seorang pemimpin dan bukan pula seorang imam, aku sentiasa merasakan aku seorang pejuang, dan aku seorang pelajar!!! Dan aku akan terus menjadi seorang pelajar. Seorang alim yang sebenarnya, ialah yang sentiasa menjadi seorang pelajar sepanjang hayatnya. Dan aku sentiasa belajar, dan aku sedar bahawasanya banyak perkara yang aku tidak tahu.....
 

Cetak  
Wallahu a'lam