Disebalik Beberapa Tangisan

Kata al-Imam al-Sya'bi: "Aku pernah menyaksikan Syuraih alQadi didatangi seorang perempuan yang menuntut haknya dari seorang lelaki, perempuan itu menangis teresak-esak."

Aku (al-Sya'bi) berkata kepada Syuraih alQadi: "Wahai Abu Umaiyah, aku rasa perempuan ini benar-benar dizalimi."

Jawab Syuraih alQadi kepadaku: "Wahai Sya'bi, sesungguh saudara-saudara Nabi Yusuf juga pulang kepada bapa mereka (Nabi Ya'qub) lewat petang hari dalam keadaan menangis teresak-esak (tetapi ternyata mereka berdusta)."

Wallahu a'lam

Dari Mana Sumber Rezeki Itu Datang?

Dɪᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴀᴅᴡɪ:

"Dᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀ'ᴀsʜ (sᴜᴍʙᴇʀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ sᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ Bᴀᴅᴡɪ?"

Jᴀᴡᴀʙ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴀᴅᴡɪ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ:

"𝘞𝘢𝘩𝘢𝘪 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢, 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘶𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘳𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘶. 𝘚𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘪 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱. 𝘈𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩. 𝘋𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘵𝘶𝘱 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯, 𝘋𝘪𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢 𝘱𝘶𝘭𝘢 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘭𝘢𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯."

 

Wallahu a'lam

Manusia itu telah mati cita-cita besar mereka

Ketika al-Imam Ibn Jarir alTabari bertekad untuk menulis tafsirnya, beliau berkata kepada anak murid dan sahabatnya: "Bersediakah kamu semua bersamaku menafsirkan alQuran?"

Mereka bertanya: "Dijangkakan berapa halaman hendak disiapkan?"

Jawab al-Imam alTabari: "Sebanyak 30,000 halaman."

Mereka merasakan perkara itu mustahil, lalu berkata: "Kita semua akan mati sebelum mampu menyiapkannya."

Lalu al-Imam alTabari bersendirian menulis tafsirnya dalam bentuk ringkasan sebanyak 3,000 halaman selama tujuh tahun.

Ketika al-Imam Ibn Jarir alTabari bertekad untuk menulis kitab Tarikh (sejarah) manusia, bermula dari Nabi Adam AS sehingga zamannya, sekitar 30,000 halaman. Sekali lagi beliau meminta anak murid dan sahabatnya membantu.

Namun mereka semua memberi jawapan yang sama: "Kita semua akan mati sebelum berjaya menyiapkannya." Kata al-Imam alTabari:

"inna lillahi wa inna ilaihi raju'un, manusia itu telah mati cita-cita besar mereka."

Lalu beliau meneruskan hasratnya bersendirian dalam bentuk ringkasan, lahirlah kitab sejarah beliau yang masyhur Tarikh alTabari sebanyak 3,000 halaman.

Wallahu a'lam