Muhasabah Selepas Ramadhan

Wednesday, September 15, 2010

"Apakah kita akan kembali ke belakang setelah sebulan kita ke hadapan menuju keredhaan Allah s.w.t.???"

Kata 'Ali bin Abi Tolib RA: "Jadilah anda sekelian orang yang lebih bersangatan memberi perhatian tentang diterimanya amalan dalam beramal. Tidakkah kalian mendengar Allah berfirman: "Hanya sesungguhnya yang akan diterima amalannya oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertaqwa." (al-Maidah: 27)

Kembali kepada keadaan asal sebelum Ramadhan berupa tanda jiwa yang belum benar-benar hidup dengan iman, belum juga benar-benar disuluh dengan cahaya al-Quran. Jiwa itu... belum merasai kemanisan ketaatan dan lazatnya munajat kepada Allah. Iman yang ada di dalam jiwa itu masih lemah, kebergantungan kepada Allah masih rapuh... Apakah kita akan kembali seperti sebelum Ramadhan???

Allah s.w.t. berfirman: "...Dan jangan kamu sekelian kembali ke belakang, nanti kamu akan kembali menjadi orang-orang yang rugi." (al-Maidah: 21)

اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك وطاعتك

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 

Wallahu a'lam

Disebalik Beberapa Tangisan

Kata al-Imam al-Sya'bi: "Aku pernah menyaksikan Syuraih alQadi didatangi seorang perempuan yang menuntut haknya dari seorang lelaki, perempuan itu menangis teresak-esak."

Aku (al-Sya'bi) berkata kepada Syuraih alQadi: "Wahai Abu Umaiyah, aku rasa perempuan ini benar-benar dizalimi."

Jawab Syuraih alQadi kepadaku: "Wahai Sya'bi, sesungguh saudara-saudara Nabi Yusuf juga pulang kepada bapa mereka (Nabi Ya'qub) lewat petang hari dalam keadaan menangis teresak-esak (tetapi ternyata mereka berdusta)."

Wallahu a'lam

Dari Mana Sumber Rezeki Itu Datang?

Dɪᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴀᴅᴡɪ:

"Dᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀ'ᴀsʜ (sᴜᴍʙᴇʀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ sᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ Bᴀᴅᴡɪ?"

Jᴀᴡᴀʙ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴀᴅᴡɪ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ:

"𝘞𝘢𝘩𝘢𝘪 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢, 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘶𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘳𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘶. 𝘚𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘪 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱. 𝘈𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩. 𝘋𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘵𝘶𝘱 𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯, 𝘋𝘪𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘢 𝘱𝘶𝘭𝘢 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘭𝘢𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘴𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘬𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯."

 

Wallahu a'lam