Wakaf Pertama di Dalam Islam

Thamgh ثمغ huruf "tha" berbaris fathah dan "mim" berbaris sukun adalah tanah hasil ghanimah dapat kepada Umar bin alKhattab di Khaibar. Lalu beliau wakafkan. Dikatakan yang masyhurnya inilah wakaf pertama di dlm Islam.

Wallahu a'lam

Wakaf Pertama di Dalam Islam

Thamgh ثمغ huruf "tha" berbaris fathah dan "mim" berbaris sukun adalah tanah hasil ghanimah dapat kepada Umar bin alKhattab di Khaibar. Lalu beliau wakafkan. Dikatakan yang masyhurnya inilah wakaf pertama di dlm Islam.

Wallahu a'lam

Ada Hadis Sahih Namun Tidak Diamalkan

Soalan:

Ada beberapa hadis Sahih, namun berlaku ijmak dalam kalangan ulama tidak beramal dgnnya. Hal ini seperti mana yang disebut oleh alImam alTirmizi RH:

"Seluruh hadis yg ada di dlm kitab ini (Jami' alTirnizi) diamalkan, (atau) dipegang oleh sebahagian Ahl al'Ilmi (ulama) melainkan dua hadis: (iaitulah) hadis Ibn 'Abbas:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم

Maksudnya: "Bahawa Nabi SAW menjama'kan antara Zohor dan 'Asar di Madinah, demikian juga Maghrib dan 'Isya' tanpa ada ketakutan (peperangan) dan tanpa sakit." (Hadis ini disepakati kesahihannya oleh alBukhari & Muslim melainkan bermula lafaz ...من غير)

Demikian juga hadis Nabi SAW yg bersabda:

إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

Maksudnya: "Apabila seseorg meminum khamar, maka jatuhkan hukuman sebat ke atasnya, jika dia mengulangi (minum juga) pd kali yg keempat, maka jatuhkanlah hukuman bunuh ke atasnya."

Telah daku jelaskan illah (kecacatan) dua hadis ini di dlm kitab ini." Kecacatan yg dimaksudkan oleh alTirmizi di sini ialah alasan yg dijadikan dalil kedua2 hadis ini telah dimansukhkan bukan beliau maksudkan kelemahan isnad (Syarh 'Ilal alTirmizi oleh Ibn Rajab, halaman: 4-8)

Setelah itu Ibn Rajab menambah lagi 21 hadis yg sahih namun sepakat ulama tidak mengamalkannya.

WA

 

Ada beberapa hadis Sahih, namun berlaku ijmak dalam kalangan ulama tidak beramal dgnnya. Hal ini seperti mana yang disebut oleh alImam alTirmizi RH:

"Seluruh hadis yg ada di dlm kitab ini (Jami' alTirnizi) diamalkan, (atau) dipegang oleh sebahagian Ahl al'Ilmi (ulama) melainkan dua hadis: (iaitulah) hadis Ibn 'Abbas:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم

Maksudnya: "Bahawa Nabi SAW menjama'kan antara Zohor dan 'Asar di Madinah, demikian juga Maghrib dan 'Isya' tanpa ada ketakutan (peperangan) dan tanpa sakit." (Hadis ini disepakati kesahihannya oleh alBukhari & Muslim melainkan bermula lafaz ...من غير)

Demikian juga hadis Nabi SAW yg bersabda:

إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

Maksudnya: "Apabila seseorg meminum khamar, maka jatuhkan hukuman sebat ke atasnya, jika dia mengulangi (minum juga) pd kali yg keempat, maka jatuhkanlah hukuman bunuh ke atasnya."

Telah daku jelaskan illah (kecacatan) dua hadis ini di dlm kitab ini." Kecacatan yg dimaksudkan oleh alTirmizi di sini ialah alasan yg dijadikan dalil kedua2 hadis ini telah dimansukhkan bukan beliau maksudkan kelemahan isnad (Syarh 'Ilal alTirmizi oleh Ibn Rajab, halaman: 4-8)

Setelah itu Ibn Rajab menambah lagi 21 hadis yg sahih namun sepakat ulama tidak mengamalkannya.

 

Wallahu a'lam